Levelling Up North Wales

North Wales has long received the raw end of the deal when funding is distributed from Cardiff. Local councils are responsible for providing many of the services we rely on every day, their lack of funding is having a knock on effect in our communities. Teaching the next generation, providing care services or collecting our recycling and waste are all impacted. I have fought for more funding from the Welsh Government and welcome the UK Government’s Levelling Up funding making its way to North Wales.

 

Ffyniant Bro i Ogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru wedi cael bargen wael erioed o ran cyllid a ddosberthir o Gaerdydd. Cynghorau lleol sy’n gyfrifol am ddarparu llawer o’r gwasanaethau rydym yn dibynnu arnynt bob dydd, ac mae eu diffyg cyllid yn cael effaith ganlyniadol ar ein cymunedau. Mae addysgu’r genhedlaeth nesaf, darparu gwasanaethau gofal neu gasglu ein hailgylchu a’n gwastraff oll yn cael eu heffeithio. Rwyf wedi ymgyrchu dros ragor o gyllid gan Lywodraeth Cymru ac rwy’n croesawu’r cyllid Ffyniant Bro gan Lywodraeth y DU i Ogledd Cymru.