Promoting Sport

Grass roots sport has always played an important role in North Wales’ culture. Throughout the pandemic we saw how important it is to boost people’s health and wellbeing. Working with local volunteers and Conwy Council we established the Conwy School’s Football Team, and I have backed upgrades to Eirias Park Stadium in Colwyn Bay as well as the Stadium for the North Campaign, focused on redeveloping Wrexham's Racecourse Ground. I will continue to call on the Welsh Government to do more to promote elite sports events in North Wales and to provide adequate support to our local grass root organisations.

 

Hyrwyddo Chwaraeon

Mae chwaraeon llawr gwlad wedi bod yn rhan bwysig o ddiwylliant y Gogledd erioed. Gydol y pandemig gwelsom pa mor bwysig yw hybu iechyd a lles pobl. Gan weithio gyda gwirfoddolwyr lleol a Chyngor Conwy, sefydlwyd Tîm Pêl-droed Ysgolion Conwy ac rwyf wedi cefnogi gwaith uwchraddio yn Stadiwm Parc Eirias ym Mae Colwyn a’r ymgyrch Stadiwm i’r Gogledd, gyda ffocws at ailddatblygu’r Cae Ras yn Wrecsam. Byddaf yn parhau i alw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i hybu digwyddiadau chwaraeon elît yn y Gogledd a rhoi cefnogaeth ddigonol i’n sefydliadau llawr gwlad lleol.