Protecting the Union

Residents across North East Wales have a strong connection with our neighbours in England, with many working across the border. I believe that Wales’, particularly North Wales’, interests are best served by being part of a strong United Kingdom. The Cardiff-based, Welsh Government is planning a huge constitutional shakeup, which could risk an independent Wales. An independent Wales would be a disaster for jobs and essential public services which benefit from UK Government funding. Alongside my colleagues I will continue to call for Wales to remain as part of one United Kingdom.  

 

Diogelu’r Undeb

Mae gan breswylwyr ledled y Gogledd-ddwyrain gysylltiad cryf â’n cymdogion yn Lloegr, gyda llawer yn gweithio dros y ffin. Rwy’n credu bod Cymru, yn enwedig y Gogledd, ar ei hennill o fod yn rhan o Deyrnas Unedig gadarn. Mae Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd yn cynllunio ad-drefnu cyfansoddiadol enfawr, a allai o bosib arwain at Gymru annibynnol. Byddai Cymru annibynnol yn drychineb o ran swyddi a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol sy’n elwa ar gyllid gan Lywodraeth y DU. Gyda fy nghydweithwyr, byddaf yn parhau i ymgyrchu dros gadw Cymru yn rhan o un Deyrnas Unedig.