Creating New Jobs

North Wales is left behind. Employment and incomes across North Wales are lower than those in South Wales, or across the border in England. I have welcomed multi-million pound investments into new sustainable jobs in Deeside but we can go further. I have campaigned for the Welsh Government to do more to attract private businesses to invest and create more jobs, especially at Parc Bryn Cegin near Bangor and the Anglesey Aluminium site in Holyhead. Alongside my work pushing for more job opportunities across our region, I will continue to back the important infrastructure upgrades required to spread prosperity across North Wales.

 

Creu Swyddi Newydd

Mae Gogledd Cymru’n cael ei adael ar ôl. Mae cyflogaeth ac incwm ledled y Gogledd yn is nag yn y De, ac yn is nag yn Lloegr. Rwyf wedi croesawu buddsoddiadau gwerth miliynau o bunnoedd mewn swyddi cynaliadwy newydd yng Nglannau Dyfrdwy ond gallwn wneud mwy. Rwyf wedi ymgyrchu er mwyn i Lywodraeth Cymru wneud mwy i ddenu busnesau preifat i fuddsoddi a chreu mwy o swyddi, yn enwedig ym Mharc Bryn Cegin ger Bangor a safle Alwminiwm Môn yng Nghaergybi. Law yn llaw â fy ngwaith yn ceisio sicrhau rhagor o gyfleoedd swyddi ledled ein rhanbarth, byddaf yn dal ati i gefnogi’r gwaith uwchraddio seilwaith pwysig sydd ei angen er mwyn gweld Gogledd Cymru i gyd yn ffynnu.

News